თუ გიჩივლათ კრედიტორმა კომპანიამ, სარჩელი აუცილებლად მივა იურიდიულ მისაართზე (სადაც ჩაწერილი ხართ) ან ფაქტობრივ მისამართზე (რაც მითითებული გაქვთ ხელშეკრულებაში) აღნიშნლი უნდა ჩაიბაროთ და 10 დღის ვადაში სწორად გამართული შესაგებელი (პასუხი სარჩელზე) უნდა დაიწეროს და შეტანილ იქნას სასამართლოში, წინააღმდეგ შემთხვევაში: სასამართლო გამოიტანს დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას, რის დროსაც სასამართლო ხშირ შემთხვევაში სრულად აკმაყოფილებს მოსარჩელის მოთხოვნას, რაც გასაჩივრებას ექვემდებარება […]

Read More →

?გაგიპრობლემდათ სესხი რომელიმე ბანკთან; ?ონლაინ სესხების კომპანიამ გიჩივლათ სასამართლოში;; ? გაგიპრობლემდათ სესხი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან; ? გაქვთ პრობლემები კერძო იპოთეკართან; ? პრობლემებს გიქმნით მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია; ? გაქვთ ხანდაზმული სესხი. ? თუკი პრობლემური აქტივების ამომღები კომპანიები გემუქრებიან და არღვევენ თქვენს უფლებებს; გადადით ბმულზე, გამოაგზავნეთ თქვენი საკონტაქტო მონაცემები, ჩვენი ოპერატორი უმოკლეს ვადაში დაგიკავშირდებათ რათა ჩანიშნოს კონსულტაციის თარიღი და დრო. ჩვენთან კონსულტაცია უ ფ […]

Read More →